نوار کناری

    NEXGO - G2

    10% 2.500.000 تومان
    2.250.000 تومان
    وزن ۰.۳۴۰ گرم پردازنده bit Arm۹ CPU ,۴۰۰Mhz-۳۲ صفحه کلید کلاسیک اسکنر بارکد ندارد ...